irannsr
30 شهریور 1401 - 18:14

عدم بهره‌گیری از بخش خصوصی برای پروژه‌های نیمه تمام خراسان شمالی

بجنورد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی و نیمه خصوصی تاکنون در خراسان شمالی مورد استفاده قرار نگرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهزادفر عصر چهار شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت مورد تاکید رهبری در برنامه هفتم توسعه است؛ این برنامه ۷ محور اصلی اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، علمی، سیاسی، دفاعی و اداری دارد. خبرنگار مهربهزادفرریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی ادامه داد: تفاوت این برنامه با موارد قبلی پرهیز از کلی گویی و رویکرد مسئله محور آن است که می‌تواند در حل مسائل اساسی کشور کارا باشد. ریزیوی با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال جاری، افزود: جهت دهی به نقدینگی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش تورم از جمله سر فصل‌های اصلاح اقتصادی است. بهزادی فر بیان داشت: واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی و نیمه خصوصی تاکنون در خراسان شمالی مورد استفاده قرار نگرفته است. کارهرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی بیان داشت: پهنه گیفان به عنوان ظرفیتی برای تأمین انرژی زمین گرمایی شناسایی شده و در اطلس‌های مربوطه نیز درج شده و می‌توان از این ظرفیت استفاده لازم را برد. ریزیگیفانوی افزود: ارتباط با استان آخال ترکمنستان باید توسط استان پیگیری شود. آخالبهزادفر در انتها گفت: سندهای توسعه استانی و شهرستانی خراسان شمالی باید بروزرسانی شود. بهزادفربروزرسانی
منبع: مهر
شناسه خبر: 750721