irannsr
31 شهریور 1401 - 11:50

۹۰۰ کیلومتر راه عشایری گچساران نیاز به مرمت دارد

رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت:برای بازگشایی و ترمیم راه عشایری در مناطق مختلف این شهرستان نیازمند اعتبار هستیم.

علی عباس سعادت افزود: برای ترمیم و بازگشایی جاده‌های عشایری گچساران براساس برآوردهای انجام شده بیش از  ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

او گفت: یکهزارو ۲۰۰ کیلومتر راه عشایری در شهرستان گچساران وجود دارد که ۷۵درصد از این راه‌ها تخریب و نیازبه بازگشایی دارد.

سعادت تصریح کرد: این راه‌ها در مناطق دریلا، باباکلان، آبگندی، چهار تنگ، هلیگان، کوه گود گل، خشاب، کمر زرد، تنگ دالین، گچ عوض، گچ ترابعلی و سدخاکی واقع شده است.

او با بیان اینکه  تاریخ کوچ عشایر به مناطق قشلاقی گچساران در آبان امسال است ابراز کرد: بارندگی  امسال به ۹۰۰ کیلومتر از راه های عشایری این شهرستان خسارت زد که قبل از کوچ عشایر باید بازگشایی و مرمت شود.

سعادت اظهار داشت: ۲ هزار خانوار عشایری با جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر در مناطق عشایری این شهرستان از جمله دریلا، باباکلان، هلیگان کمر زرد، تنگ دالین، گچ عوض، گچ ترابعلی و سدخاکی ..سکونت دارند.

او ادامه داد: سالانه در فصل بارندگی بیش از ۸۰ درصد از جاده های عشایری این شهرستان مسدود می شوند که نیاز به اعتبار کافی برای بازگشایی این جاده ها هستم.

رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت:  ۹۰۰ کیلو متر از جاده های عشایری این شهرستان برای مرمت و بازگشایی به مناقصه رفته و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

به گفته سعادت : همچنین بر اثر بارندگی امسال و سال های گذشته ابنیه های فنی مناطق عشایری این شهرستان دچار خسارت شده اند که  برای بازسازی ، ترمیم و بهسازی نیازمند اعتبار است.

مناطق قشلاقی شهرستان گچساران سالانه محل استقرار و سکونت حدود دو هزار خانوار عشایر کوچرو از مناطق سردسیری استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است.

عشایر  گچساران  ۳۰۰ هزار راس دام را پرورش می دهند.

عشایر این شهرستان شامل طوایف بویراحمد علیا و سفلی، ترک های قشقایی و دره شوری در مناطقی مانند دریلا، آبگندی و کلاغ نشین سکونت دارند.

این قشر مولد سالانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن گوشت قرمز ، ۶ هزار و ۴۸۰ تن انواع فرآورده‌های لبنی، ۱۵۰ تن پشم و ۲۵ تن گوشت سفید تولید می‌کنند.

علی عباس سعادت افزود: برای ترمیم و بازگشایی جاده‌های عشایری گچساران براساس برآوردهای انجام شده بیش از  ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

او گفت: یکهزارو ۲۰۰ کیلومتر راه عشایری در شهرستان گچساران وجود دارد که ۷۵درصد از این راه‌ها تخریب و نیازبه بازگشایی دارد.

سعادت تصریح کرد: این راه‌ها در مناطق دریلا، باباکلان، آبگندی، چهار تنگ، هلیگان، کوه گود گل، خشاب، کمر زرد، تنگ دالین، گچ عوض، گچ ترابعلی و سدخاکی واقع شده است.

او با بیان اینکه  تاریخ کوچ عشایر به مناطق قشلاقی گچساران در آبان امسال است ابراز کرد: بارندگی  امسال به ۹۰۰ کیلومتر از راه های عشایری این شهرستان خسارت زد که قبل از کوچ عشایر باید بازگشایی و مرمت شود.

سعادت اظهار داشت: ۲ هزار خانوار عشایری با جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر در مناطق عشایری این شهرستان از جمله دریلا، باباکلان، هلیگان کمر زرد، تنگ دالین، گچ عوض، گچ ترابعلی و سدخاکی ..سکونت دارند.

او ادامه داد: سالانه در فصل بارندگی بیش از ۸۰ درصد از جاده های عشایری این شهرستان مسدود می شوند که نیاز به اعتبار کافی برای بازگشایی این جاده ها هستم.

رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت:  ۹۰۰ کیلو متر از جاده های عشایری این شهرستان برای مرمت و بازگشایی به مناقصه رفته و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

به گفته سعادت : همچنین بر اثر بارندگی امسال و سال های گذشته ابنیه های فنی مناطق عشایری این شهرستان دچار خسارت شده اند که  برای بازسازی ، ترمیم و بهسازی نیازمند اعتبار است.

مناطق قشلاقی شهرستان گچساران سالانه محل استقرار و سکونت حدود دو هزار خانوار عشایر کوچرو از مناطق سردسیری استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است.

عشایر  گچساران  ۳۰۰ هزار راس دام را پرورش می دهند.

عشایر این شهرستان شامل طوایف بویراحمد علیا و سفلی، ترک های قشقایی و دره شوری در مناطقی مانند دریلا، آبگندی و کلاغ نشین سکونت دارند.

این قشر مولد سالانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن گوشت قرمز ، ۶ هزار و ۴۸۰ تن انواع فرآورده‌های لبنی، ۱۵۰ تن پشم و ۲۵ تن گوشت سفید تولید می‌کنند.

علی عباس سعادت افزود: برای ترمیم و بازگشایی جاده‌های عشایری گچساران براساس برآوردهای انجام شده بیش از  ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

۳۰ میلیارد ریال اعتباراو گفت: یکهزارو ۲۰۰ کیلومتر راه عشایری در شهرستان گچساران وجود دارد که ۷۵درصد از این راه‌ها تخریب و نیازبه بازگشایی دارد.

سعادت تصریح کرد: این راه‌ها در مناطق دریلا، باباکلان، آبگندی، چهار تنگ، هلیگان، کوه گود گل، خشاب، کمر زرد، تنگ دالین، گچ عوض، گچ ترابعلی و سدخاکی واقع شده است.

او با بیان اینکه  تاریخ کوچ عشایر به مناطق قشلاقی گچساران در آبان امسال است ابراز کرد: بارندگی  امسال به ۹۰۰ کیلومتر از راه های عشایری این شهرستان خسارت زد که قبل از کوچ عشایر باید بازگشایی و مرمت شود.

سعادت اظهار داشت: ۲ هزار خانوار عشایری با جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر در مناطق عشایری این شهرستان از جمله دریلا، باباکلان، هلیگان کمر زرد، تنگ دالین، گچ عوض، گچ ترابعلی و سدخاکی ..سکونت دارند.

او ادامه داد: سالانه در فصل بارندگی بیش از ۸۰ درصد از جاده های عشایری این شهرستان مسدود می شوند که نیاز به اعتبار کافی برای بازگشایی این جاده ها هستم.

رئیس اداره امور عشایر گچساران گفت:  ۹۰۰ کیلو متر از جاده های عشایری این شهرستان برای مرمت و بازگشایی به مناقصه رفته و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

به گفته سعادت : همچنین بر اثر بارندگی امسال و سال های گذشته ابنیه های فنی مناطق عشایری این شهرستان دچار خسارت شده اند که  برای بازسازی ، ترمیم و بهسازی نیازمند اعتبار است.

مناطق قشلاقی شهرستان گچساران سالانه محل استقرار و سکونت حدود دو هزار خانوار عشایر کوچرو از مناطق سردسیری استان‌های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان است.

عشایر  گچساران  ۳۰۰ هزار راس دام را پرورش می دهند.

عشایر این شهرستان شامل طوایف بویراحمد علیا و سفلی، ترک های قشقایی و دره شوری در مناطقی مانند دریلا، آبگندی و کلاغ نشین سکونت دارند.

این قشر مولد سالانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن گوشت قرمز ، ۶ هزار و ۴۸۰ تن انواع فرآورده‌های لبنی، ۱۵۰ تن پشم و ۲۵ تن گوشت سفید تولید می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوانکهگیلویه و بویراحمدیاسوج

شناسه خبر: 751604