irannsr

آخرین اخبار در مورد جام حهانی

خبر خوب | از چهارمین تیم گلزن جام جهانی تا خودکفایی در اعماق دریا

«دربرگیری ،شگفتی، فراوانی» از ارزش‌های خبری است که در عصر تکنولوژی، نباید از آن‌ها غافل شد، همان‌هایی که ما در خبرهای خوب‌مان، صفر تا صدش را برایتان می‌گوییم و به نظر می‌رسد در دوره‌ای که بعضی‌ها، نان‌شان در خبر بد و سیاهی است، خبر خوب دادن، خوب، جواب می‌دهد.الحق هم خبرهای خوب کم نیست، از کسب عنوان چهارمین تیم گلزن جام جهانی توسط ایران تا خودکفایی کشورمان در زمینه فناوری تعمیرکابل فیبرنوری در اع ...